Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

CBC Phare

Program CBC Phare byl zahájen v roce 1994. Podporuje příhraniční spolupráci se sousedními státy v příhraničních regionech České republiky. Základním cílem programu je potlačit negativní vliv hranice na životní podmínky obyvatel v příhraničních regionech, prohloubit vzájemnou spolupráci lidí a vytvořit srovnatelné výchozí podmínky pro další rozvoj území na obou stranách hranice.

Hlavními cíli programu je podpora hospodářského rozvoje příhraničních regionů a posilování konkurenceschopnosti českých podniků, překonávání problémů zatěžujících regiony na obou stranách hranice (znečišťování živ. prostředí, nedostatečná infrastruktura), zvyšování životní úrovně obyvatel a prohlubování spolupráce mezi občany hraničních regionů.

Finanční memoranda – dohody uzavřené mezi Evropskou unií a Českou republikou vymezují specifické cíle programů CBC Phare pro příslušné období a pohraničí, výši finančních prostředků, výši spolufinancování ze strany ČR, datum ukončení alokace a realizace programu apod.

V letech 1994 - 2004 bylo pro Českou republiku z programu CBC Phare vyčleněno přes 220 MEUR.

V rámci jednotlivých memorand jsou vyčleněny finanční prostředky na:

  • Velké investičních projekty zaměřené zejména na dopravu (modernizace silniční a železniční sítě vedoucí k hraničním přechodům), technickou infrastrukturu (ochrana ovzduší), životní prostředí, vodní hospodářství (kanalizace, čistírny odpadních vod).
  • Společný fond malých projektů
  • Grantová schémata (v roce 2002 a 2003)

 

Role CRR při implementaci

  • tzv. velkých investičních projektů:

- pomoc příjemcům při přípravě a organizaci výběrových řízení na zhotovitele stavby (řízení a průběžná kontrola zpracování tendrové dokumentace, účast ve výběrových řízeních a při předkontraktačních jednáních o podmínkách smluv)
- po výběru zhotovitele CRR zajišťuje kontinuální dohled nad průběhem realizace projektů (účast na kontrolních dnech stavby, kde pracovníci odpovídají za oprávněnost čerpání nákladů, ve spolupráci s inženýrem stavby a příjemcem pomoci hodnotí oprávněnost rozsahu víceprací a další činnosti spojené s vlastní realizací stavby).

  • Společného fondu malých projektů

CRR ČR poskytuje průběžnou podporu institucím v regionech, jež plní roli Sekretariátů SFMP pro výběr projektů, zajišťovalo školení jejich zaměstnanců, členů hodnotících komisí a posuzovatelů a dále provádí poradenskou službu vybranými experty CRR ČR. CRR ČR je navíc zodpovědné za monitorování realizace, audit, ex-ante schválení výběrových procedur na subdodavatele a ex-ante hodnocení programů. ¨